UZ
AK MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1 – TARAFLAR


1.1) SATICI

Ünvanı: Estela Tarım Enerji İnş. San. ve Tic. Ltd.Şti.

Adresi  : Sahabiye Mah. Sivas Blv. No: 23 İç Kapı No: 6 KOCASİNAN/KAYSERİ

Tel: 0539 623 10 38

E-posta: [email protected]


1.2) ALICI


Adı/Soyadı/Ünvanı:
Adresi:
Telefon:
E-posta:

(Sipariş sırasında verilen bilgiler)


MADDE 2 - KONU


İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait http://www.estelahome.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.


MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN


Ürünlerin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Satış Bedeli ve Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.

Mal/Ürün/Hizmet türü:
Marka/Model:
Rengi:
Adedi:
Satış Fiyatı (KDVdahil):
Kargo Ücreti:
Ödeme şekli:
Teslimat Adresi :
Teslim Edilecek Kişi:
Fatura Adresi:

(Sipariş kapsamı)MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER


4.1) ALICI, http://www.estelahome.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Tüketici'ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyid etmiş olur.

4.2) Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3) Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4) Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI'ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

4.5) SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.6) SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.7) SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.8) Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.9) Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

4.10) SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

4.11) Ürün iadesinde irsaliye tarihinden itibaren 15 gün geçtiği takdirde ürünün geri alınıp alınmama kararı Satıcı firmaya aittir. Satıcı firma ürünü almayı kabul ederse 30 günü geçen iadelerde Alıcı firma ürün satış bedelinin en az % 20 sinin  eksiği ile fatura edecektir.

4.12) Ürün iadelerinde ürün iade formu Alıcı tarafından eksiksiz doldurulup Satıcıya gönderilecektir. Talep ancak Satıcı tarafından onaylandıktan sonra ürün iadesi yapılacaktır. İadeler onaylanmış ürün iade formunun  bir kopyasıyla beraber satıcının deposuna gönderilecektir. Satış özelliğini kaybetmiş  veya formda yazılı bilgilerin dışında gönderilmiş  iade ürünler kabul edilmeyip Alıcı firmaya geri gönderilecektir.

4.13)Satıcı firma kaynaklı, hatalı siparişler hariç ürün iadesinde kargo ücreti dahil bütün iade masrafları Alıcı firma tarafından karşılanacaktır.MADDE 5 - CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir.
İthal edilen ürünlerde,İsme Özel Üretilen Ürünlerde, kampanya ve promosyon ürünlerinde ürünün iadesi alınamamakta; ALICI bu şartları kabul ederek alışverişini gerçekleştirmektedir. 

Cayma hakkının kullanılması için 7 günlük süre içinde SATICI'ya faks veya eposta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,


a) 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır) 


b) İade formu, Ürün iadelerinde ürün iade formu Alıcı tarafından eksiksiz doldurulup Satıcıya gönderilecektir. Talep ancak Satıcı tarafından onaylandıktan sonra ürün iadesi yapılacaktır. İadeler onaylanmış ürün iade formunun  bir kopyasıyla beraber satıcının deposuna gönderilecektir. Satış özelliğini kaybetmiş  veya formda yazılı bilgilerin dışında gönderilmiş  iade ürünler kabul edilmeyip Alıcı firmaya geri gönderilecektir.  


c) 7 günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Bu belgelerin SATICI’ya ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir.
Cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI ya aittir, ürünün SATICI tarafından kabulünden sonra ALICI’ya iade edilecektir. Satıcı firma kaynaklı, hatalı siparişler hariç ürün iadesinde kargo ücreti dahil bütün iade masrafları Alıcı firma tarafından karşılanacaktır.  


d) Ürün SATICI’ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da (muhasebe kayıtlarımızda tutarlılığı sağlamak amacıyla) iade edilmesi gerekmekte olup faturanın ürünle birlikte ya da en geç ürünün gönderilmesinden itibaren 5 gün içerisinde SATICI’ya gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, ürün aynı şekilde karşı ödemeli olarak ALICI’ya geri gönderilecektir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın üzerine de "iade faturasıdır" ibaresi yazılıp ALICI tarafından imzalanacaktır.


e) Ürün iadesinde irsaliye tarihinden itibaren 15 gün geçtiği takdirde ürünün geri alınıp alınmama kararı Satıcı firmaya aittir. Satıcı firma ürünü almayı kabul ederse 30 günü geçen iadelerde Alıcı firma ürün satış bedelinin en az % 20 sinin  eksiği ile fatura edecektir. MADDE 6 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER


Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler;Kişiye Özel İsme Özel Yapılan ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan ve özel ithal edilen ürünlerde, kampanya ve promosyon ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.
Ürünlerin iade edilebilmesi, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış ve denenmemiş olması şartına bağlıdır. 


 

MADDE 7 - BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ 

ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.


MADDE 8 - YETKİLİ MAHKEME


İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.


 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR